Γενικές Πληροφορίες

 

Εσπερινό Επάλ Χίου

Πληροφορίες για το Εσπερινό Επάλ Χίου

Τα  Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) είναι ένας θεσμός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει γενική μόρφωση καθώς και Επαγγελματική Κατάρτιση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στα ΤΕΙ και στα ΑΕΙ.
Τα ΕΠΑ.Λ. χορηγούν:

 • Απολυτήριο ισότιμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου τόσο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Πτυχίο αναγνωρισμένο από την Ε.Ε. στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Επίσης δίνεται δυνατότητα σε όσους διαθέτουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου να αποκτήσουν Πτυχίο ειδικότητας (απαλλάσσονται από τα γενικά μαθήματα).

Η διάρκειά φοίτησης στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι 3 έτη (6ωρα έναντι 7ωρων των ημερησίων).

Ωράριο λειτουργίας 18.00 έως 22.15

Για τη δημιουργία και λειτουργία κάθε τμήματος πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών.

Το νεοϊδρυθέν Εσπερινό Επάλ Χίου (μετεξέλιξη των ΤΕΣ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ) αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία με άριστες προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση ανεξαρτήτως ηλικίας αρκεί να έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Παρέχει επίσης:

 • Αναβολή στράτευσης,
 • Ασφαλές περιβάλλον,
 • Παιδαγωγικό και μαθησιακό κλίμα,
 • Πρόσβαση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με ξεχωριστό ποσοστό εισαγωγής.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης υποστηρίζονται από σύγχρονα εργαστήρια που λειτουργούν στο ίδιο συγκρότημα (του 1ου Ε.Κ. Χίου). Οι καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο μας είναι καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής:

 1. μία Φωτογραφία
 2. Απολυτήριος τίτλος
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής
 4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, όπου δηλώνει:
 • την κηδεμονία του μαθητή
 • ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Για ανήλικους μαθητές: Υπεύθυνη δήλωση γονέων ή κηδεμόνων τους, όπου επιβεβαιώνεται ότι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση.

 

Διαβάστε επίσης το Ενημερωτικό φυλλάδιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τους 9 τομείς Σπουδών των ΕΠΑ.Λ.

Οι εγγραφές μαθητών γίνονται online από τον ενδιαφερόμενο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxis του, αλλά και στα γραφεία του 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ  στο κτιριακό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ – Εσπερινό Επάλ – 1ου ΕΚ Χίου (πρώην Εμπορική Σχολή).

Μιχάλων 5, 82100 Χίος
Τηλ. Επικοινωνίας 22710-22970

E-mail: mail@epal-esp-chiou.chi.sch.gr